Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΑΦΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


               ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΑΦΑ

Επαναπροκηρύσσεται η Σύμβαση για την εκπόνηση πλήρους μελέτης για την αξιοποίηση του Καϊάφα. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά μέρος του συνολικού σχεδίου αξιοποίησης .

Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που...
πρόκειται να λάβει τη μορφή προεδρικού διατάγματος, περιλαμβάνει όλο το πλαίσιο των δράσεων για την προστασία και αξιοποίηση του Καϊάφα (Ιαματικά Λουτρά, Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΚ, και του Νόμου 3937 του 2011.

Υποστηρίζουμε την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σχεδίου όπως το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Δίκαιο επιτάσσει σε αντίθεση με το σχέδιο του 2004 ,το οποίο δεν έχει δοθεί στην Δημοσιότητα (απευθείας ανάθεση) και την επαναφορά του οποίου υποστηρίζει η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως.

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
Πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος  Ζαχάρως
Επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Ζαχάρως